Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Kế hoạch tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS năm học 2020-2021 - Phòng Trung Học

Administrator

Kế hoạch số 3813/KH-GDĐT-TrH  ngày 13/11/2020 về tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS năm học 2020-2021.

(Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm)Tải file đính kèm tại đây (docx)

Tải file đính kèm tại đây (docx)