Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình "01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. - VP Công Đoàn

Administrator
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình "01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình "01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

File thứ 1: cd-giao-duc-kh-01-trieu-sang-kien-vuot-kho_232202215203.pdf
Tác giả: adminNguồn tin: Công đoàn Giáo dục