Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022. - VP Công Đoàn

Administrator
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

File thứ 1: cd-giao-duc-ke-hoach-thi-dua-2022_303202272219.pdf
Tác giả: adminNguồn tin: Công đoàn Giáo dục