Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2022 - Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Nhằm đẩy mạnh công tác chăm lo và tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi giải trí cho học sinh, học viên của ngành Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2022.