Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Kế hoạch Tổ chức vòng chung kết Festival bơi lội học sinh Thành phố Hồ Chí Minh lần XII, năm học 2020-2021 - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Kế hoạch tổ chức và Điều lệ vòng chung kết Festival bơi lội học sinh năm học 2020-2021
  • File name: 0-ke-hoach-to-chuc-vong-chung-ket-festival-boi-loi-h.pdf (7.7 Mb)
    Download
  • File name: 1-ke-hoach-to-chuc-vong-chung-ket-festival-boi-loi-h.docx (0 Kb)
    Download
  • File name: 2-ke-hoach-to-chuc-vong-chung-ket-festival-boi-loi-h.xlsx (3.9 Kb)
    Download