Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. - VP Đảng Ủy

Administrator
File thứ 1: ke-hoach-hoc-tap-ho-chi-minh-2022_242202210649.docx
Tác giả: adminNguồn tin: Đảng ủy Sở