Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực về bảo vệ môi trường, giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
08g00, Thứ Sáu, ngày 03 tháng 12 năm 2021. Tập huấn trực tuyến, trên đường truyền: https://live.hcm.edu.vn (Chi tiết xem Đính kèm Kế hoạch số 3312/KH-SGDĐT)