Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Kế hoạch tổ chức Hội thi Nét vẽ xanh lần thứ XXIV năm học 2020 - 2021 - Phòng Trung Học

Administrator

Công văn liên tịch số 7265/KHPH-VHTT-GDĐT của Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 01/12/2020 về Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi Nét vẽ xanh lần thứ XXIV năm học 2020-2021.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.


Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)