Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Kế hoạch tổ chức Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2021 – 2022 - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Lễ phát động toàn ngành:- Thời gian, địa điểm: + Thời gian: 08 giờ 00, Thứ ba, ngày 09/11/2021.+ Tham dự trực tuyến tại các điểm cầu trên hệ thống https://live.hcm.edu.vn.- Đối tượng:+Đại điện Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo 22 quận, huyện, thành phố Thủ Đức.+Đại diện Ban Giám hiệu các trường THCS, THPT (công lập và ngoài công lập); các trường Trung cấp, Cao đẳng; Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc Sở.+Học sinh, học viên, sinh viên các trường THCS, THPT (công lập và ngoài công lập); các trường Trung cấp, Cao đẳng; Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc Sở.