Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Kế hoạch tổ chức bình chọn, tuyên dương "Những tấm gương thầm lặng mà cao cả" trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố lần 5 - Năm 2022 - Văn Phòng Sở

Administrator
Kế hoạch tổ chức bình chọn, tuyên dương "Những tấm gương thầm lặng mà cao cả" trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố lần 5 - Năm 2022

Kế hoạch tổ chức bình chọn, tuyên dương "Những tấm gương thầm lặng mà cao cả" trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố lần 5 - Năm 2022

File thứ 1: 932-300322signed_313202212.pdf
File thứ 2: mau-bctt303202216_313202212.doc
Tác giả: Diệp Thị Thùy LinhNguồn tin: Văn phòng Sở