Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Kế hoạch thi Nghề phổ thông bổ sung cấp THPT năm học 2020 - 2021 - Phòng Giáo dục Trung học

Administrator

Triển khai Kế hoạch số 655/KH-SGDĐT ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Kỳ thi nghề phổ thông bổ sung cấp THPT năm học 2020 – 2021 (đính kèm), Phòng Giáo dục Trung học hướng dẫn một số nội dung đăng ký và báo cáo số liệu thi như sau:

1. Các trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT), Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm GDTX tải mẫu danh sách đăng ký dự thi (tập tin đính kèm theo Mẫu của Phụ lục I), nhập đầy đủ thông tin và gửi danh sách này về Phòng Giáo dục Trung học (bằng văn bản, có ký tên, đóng dấu).

Riêng các Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm GDTX gửi tập tin danh sách đăng ký TẠI ĐÂY.

2. Các Trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT) đăng ký học sinh dự thi trên phần mềm quản lý Sổ điểm điện tử của trường, sau đó đồng bộ và kiểm tra, so dò danh sách đã đăng ký dự thi trên trang quanly.hcm.edu.vn

3. Tất cả đơn vị đăng ký dự thi gửi Báo cáo số liệu học sinh đăng ký tham gia Kỳ thi (Theo mẫu Phụ lục II) về Phòng Giáo dục Trung học (bằng văn bản) và nhập số liệu báo cáo này TẠI ĐÂY.

4. Thời hạn hoàn tất: Trước ngày 13/3/2022.

File thứ 1: 655-kh-sgddt-thi-nghe-bo-sung_103202214127.pdf
File thứ 2: mau-danh-sach-nghe_103202214127.xlsx
Tác giả: adminNguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học