Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Kế hoạch tham gia Cuộc thi viết "Tình người nơi tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19" kỷ niệm 45 năm Ngày Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2021) , kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Ban Dân vận Thành Ủy (27/11/1981 - 27/11/2021). - VP Công Đoàn

Administrator
Kế hoạch tham gia Cuộc thi viết "Tình người nơi tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19" kỷ niệm 45 năm Ngày Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2021) , kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Ban Dân vận Thành Ủy (27/11/1981 - 27/11/2021).
  • File name: 0-ke-hoach-tham-gia-cuoc-thi-viet-tinh-nguoi-noi-tuy.pdf (332.5 Kb)
    Download
  • File name: 1-ke-hoach-tham-gia-cuoc-thi-viet-tinh-nguoi-noi-tuy.pdf (332.5 Kb)
    Download
  • File name: 2-ke-hoach-tham-gia-cuoc-thi-viet-tinh-nguoi-noi-tuy.pdf (332.5 Kb)
    Download