Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 45 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh - Văn Phòng Sở

Administrator
Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 45 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh
  • File name: 0-ke-hoach-phat-dong-phong-trao-thi-dua-chao-mung-ky.pdf (1.45 Mb)
    Download
  • File name: 1-ke-hoach-phat-dong-phong-trao-thi-dua-chao-mung-ky.pdf (6.6 Mb)
    Download
  • File name: 2-ke-hoach-phat-dong-phong-trao-thi-dua-chao-mung-ky.pdf (1.45 Mb)
    Download