Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Kế hoạch Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) và sơ kết 05 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tuyên dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn (2016 - 2020) - VP Công Đoàn

Administrator
  • File name: 0-ke-hoach-ky-niem-131-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi.doc (8.9 Kb)
    Download