Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Kế hoạch Hội thi sáng tác video clip "Công doàn ngành Giáo dục Thành phố - Đồng hành và Chia sẻ" chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh (06/4/1977 - 06/4/2022). - VP Công Đoàn

Administrator
Kế hoạch Hội thi sáng tác video clip "Công doàn ngành Giáo dục Thành phố - Đồng hành và Chia sẻ" chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh (06/4/1977 - 06/4/2022).