Trường THPT Thạnh Lộc

Giới thiệu

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 9

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 9

Đoàn Thanh niên
Nội dung chính:

- Tổ chức ngày hội chào đón học sinh khối 10

- Kí cam kết an toàn giao thông

- Thực hiện báo tường an toàn giao thông

- Thi hát ca khúc cách mạng

- Tổ chức học lớp đối tượng đoàn
- Hỗ trợ tổ chức vui tết trung thu cho thiếu nhi trên địa bàn phường Thạnh Lộc, An Phú đông