Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 4-5/2016

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 4-5/2016

Đoàn Thanh niên
- Sinh hoạt chủ điểm : Ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông , kỉ niệm ngày Miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước 30/4, Ngày quốc tế lao động 1/5, kỉ niệm 126 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016).
- Tham gia học tập 06 bài lý luận chính trị và Nghị Quyết Đảng bộ TP và Đảng bộ Quận
- Triễn lãm hình ảnh, những câu chuyện về Bác Hồ, Tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Lần thứ III - Năm 2016.
- Đánh giá rèn luyện đoàn viên cuối năm.
- Phát động kì thi nghiêm túc.