- Hội thi flashmod, văn nghệ chào mừng ngày thành lập đoàn 26/3
- Chuẩn bị Hội trại truyền thống 26/3
- Hoàn thành đoàn phí HKII
- Thực hiện công trình thanh niên cấp trường năm 2016-1017"/> KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 2-3/2017
Trường THPT Thạnh Lộc

Giới thiệu

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 2-3/2017

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 2-3/2017

Administrator
Hoạt động trọng tâm:
- Hội thi viết bài cảm nhận "Người phụ nữ tôi yêu"
- Hội thi flashmod, văn nghệ chào mừng ngày thành lập đoàn 26/3
- Chuẩn bị Hội trại truyền thống 26/3
- Hoàn thành đoàn phí HKII
- Thực hiện công trình thanh niên cấp trường năm 2016-1017