- "/> KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 2-3/2016
Trường THPT Thạnh Lộc

Giới thiệu

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 2-3/2016

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 2-3/2016

Đoàn Thanh niên
Nội dung chi tiết:

- Viết bài cảm nhận người phụ nữ tôi yêu. (3/3)

- Học 6 bài lý luận chính trị.

- Tổ chức hội trại 26/3 với các hoạt động phong phú: văn nghệ "Thanh niên với quê hương đất nước", Nhảy dân vũ và flashmob, Thi nét đẹp Thạnh Lộc, Hội chợ ẩm thực, trò chơi dân gian nhảy dây - nhảy bao bố - đi cà kheo, tuyên dương tập thể làm theo lời Bác và Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Phát học bổng thắp sáng ước mơ Thạnh Lộc.

-