- Tổ chức Hội thi tìm hiểu HIV-AIDS
- Hội thu Nhật kí "Làm theo lời Bác"
- Hoàn thành công trình thanh niên cấp Chi đoàn.
- Kỉ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam"/> KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 12 - 2016
Trường THPT Thạnh Lộc

Giới thiệu

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 12 - 2016

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 12 - 2016

Administrator
Nội dung trọng tâm:
- Phát động kì thi nghiêm túc.
- Tổ chức diễn đàn "Nghe học sinh nói - Nói học sinh nghe"
- Tổ chức Hội thi tìm hiểu HIV-AIDS
- Hội thu Nhật kí "Làm theo lời Bác"
- Hoàn thành công trình thanh niên cấp Chi đoàn.
- Kỉ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam