Trường THPT Thạnh Lộc

Giới thiệu

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 12-2015

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 12-2015

Đoàn Thanh niên
1. Tổ chức diễn đàn “ Nghe học sinh nói_Nói học sinh nghe” : Mỗi chi đoàn cử 2 bạn đại diện tham dự diễn đàn ( Lớp trưởng và bí thư)
-Thời gian: 7g30 ngày 19/12
- Địa điểm : phòng thính thị
- Đối tượng: 3 khối
BCH đoàn trường.
2. Tổ chức hướng nghiệp cho HS khối 12 cấp Quận.
- Thời gian: 13g30 chiều ngày 5/12
- Địa điểm: Hội trường.
- Đối tượng: Khối 12 Bí thư CĐ triển khai và nhắc nhở lớp tham gia nghiêm túc.
-0,5đ/1HS vắng
3.Tổ chức cuộc thi “Thách đấu trí tuệ” cấp Quận. 03 vòng thi:
Vòng 1:Trả lời trắc nghiệm
Vòng 2: Giải BT
Vòng 3: Thi vận động
Nội dung: kiến thức các môn học, xã hội.
-Thời gian:7g30 chủ nhật ngày 29/11
- Địa điểm : nhà thi đấu
- Đối tượng: khối 11
4. Tổ chức cuộc thi “ Học sinh nói không với ma túy HIV/AIDS” cấp trường. 02 vòng thi:
Vòng 1: Rung chuông vàng
Vòng 2: Biểu diễn thời trang giấy.
Vòng 3: xé giấy dán tranh
-Thời gian:7g30 chủ nhật ngày 27/12
- Địa điểm : nhà thi đấu
- Đối tượng: khối 10