Trường THPT Thạnh Lộc

Giới thiệu

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 10/2015

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 10/2015

Đoàn Thanh niên

Các nội dung trọng tâm:
* Công tác giáo dục:
- Thi rung chuông vàng chào mừng ngày thành lập Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam: 12/10/2015
- Thực hiện nhật kí "Làm theo lời Bác năm 2015"
* Công tác phong trào:
- Thi kéo co chào mừng Đại hội đoàn trường: từ 6/10 -> 31/10/2015
 + Đăng kí đến hết ngày 2/10; Bốc thăm giờ ra chơi buổi chiều thứ sáu 2/10.
 + Thời gian - địa điểm thi: giờ ra chơi các ngày 6-10 -> 31/10 tại sân trường.
- Khởi động hội thi :Tiếng ca học đường 2015": vòng loại diễn ra vào lúc 13g30 ngày 31/10/2015
* Công tác xây dựng đoàn:
- Đại hội chi đoàn khối 11 và khối 12 : 8g sáng thứ hai ngày 28/9/2015
- Đại hội chi đoàn khối 10 : 8g sáng thứ hai ngày 05/10/2015
- Đại hội Đoàn trường nhiệm kì 2015-2016"
 + Trù bị: 15g30 thứ bảy ngày 03/10/2015 tại phòng thính thị.
 + Chính thức: 13g30 thứ bảy ngày 10/10/2015 tại phòng thính thị.
- Tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên: 7g30 sáng chủ nhật ngày 11/10/2015.
- Tham gia đóng đoàn phí HKI năm học 2015-2016.
Đề nghị bí thư chi đoàn triễn khai và thực hiện nghiêm túc theo đúng tiến độ kế hoạch.

Chi tiết xem tại đây.