Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” - Sở HCM

Administrator
Căn cứ Công văn số 655/BTC ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” của Bộ Tư pháp về việc phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị phối hợp triển khai, hưởng ứng Cuộc thi

Đẩy mạnh công tác truyền thông, đăng tải đường link về Cuộc thi trên Cổng/Trang Thông tin điện tử hoặc hình thức phù hợp khác, chủ động cập nhật tin, bài truyền thông về Cuộc thi và gửi về Ban Tổ chức (email: [email protected]) để theo dõi, đăng tải trên website: http://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn Tác giả: Thúy UyênTải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (docx)

Tải file đính kèm tại đây (docx)

  • File name: 0-huong-ung-tham-gia-cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-ph.pdf (6.05 Mb)
    Download
  • File name: 1-huong-ung-tham-gia-cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-ph.docx (8.6 Kb)
    Download