Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Hưởng ứng Cuộc thi Online học sinh với an toàn thông tin 2022 - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Hưởng ứng Cuộc thi Online học sinh với an toàn thông tin 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Hưởng ứng Cuộc thi Online học sinh với an toàn thông tin 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

File thứ 1: 614-huong-ung-cuoc-thi-hs-voi-attt_83202214536.pdf
File thứ 2: ve-cuoc-thi-online-hs-voi-an-toan-thong-tin-2022_83202214536.docx
Tác giả: Lê Văn TrườngNguồn tin: Phòng Chính trị tư tưởng