Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021). - Sở HCM

Administrator
  • File name: 0-huong-dan-tuyen-truyen-ky-niem-90-nam-ngay-thanh-l.pdf (1.2 Mb)
    Download
  • File name: 1-huong-dan-tuyen-truyen-ky-niem-90-nam-ngay-thanh-l.pdf (1.2 Mb)
    Download