Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Hướng dẫn Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 - VP Công Đoàn

Administrator
  • File name: 0-huong-dan-tuyen-truyen-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-kh.doc (8.7 Kb)
    Download
  • File name: 1-huong-dan-tuyen-truyen-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-kh.pdf (3.97 Mb)
    Download
  • File name: 2-huong-dan-tuyen-truyen-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-kh.pdf (923.5 Kb)
    Download