Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác dân vận trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. - VP Đảng Ủy

Administrator
File thứ 1: 34_362022161515.pdf
Tác giả: adminNguồn tin: Đảng ủy Sở