Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS tiến tới chấm dứt bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030. - VP Đảng Ủy

Administrator
File thứ 1: 32_1952022104153.pdf
Tác giả: adminNguồn tin: Đảng ủy Sở