Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động tổ chức kỷ niệm, tuyên truyền nhân dịp 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam và triển khai Tháng hành động quốc gia Phòng chống bạo lực gia đình - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
  • File name: 0-huong-dan-trien-khai-thuc-hien-cac-hoat-dong-to-ch.pdf (917.9 Kb)
    Download
  • File name: 1-huong-dan-trien-khai-thuc-hien-cac-hoat-dong-to-ch.pdf (838.4 Kb)
    Download