Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Hướng dẫn tổng kết bậc trung học năm học 2020 - 2021 - Phòng Trung Học

Administrator

Công văn số 1483/SGDĐT-GDTrH ngày 19/5/2021 về hướng dẫn tổng kết bậc trung học năm học 2020-2021.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

Tác giả: admin; Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

  • File name: 0-huong-dan-tong-ket-bac-trung-hoc-nam-hoc-2020-2021.pdf (181.3 Kb)
    Download