Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Hướng dẫn tổ chức tuyên dương nhà giáo, người lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" và Chương trình "Đồng hành cùng cơ sở giáo dục ngoài công lập" năm học 2020 - 2021. - VP Công Đoàn

Administrator
  • File name: 0-huong-dan-to-chuc-tuyen-duong-nha-giao-nguoi-lao-d.pdf (426.4 Kb)
    Download