Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Hướng dẫn tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 935-QĐ/TU, Quyết định định số 936-QĐ/TU ngày 27 tháng 4 năm 2017 và Quyết định số 994-QĐ/TU ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy. - Đảng ủy Sở

Administrator
File thứ 1: 33_262022141735.pdf
File thứ 2: de-cuong_26202214197.doc
Tác giả: adminNguồn tin: Đảng ủy Sở