Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 trong hệ thống Công đoàn Thành phố. - VP Công Đoàn

Administrator
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 trong hệ thống Công đoàn Thành phố.

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 trong hệ thống Công đoàn Thành phố.

File thứ 1: cd-giao-duc-hd-tc-cac-hd-thang-hd-at-vsld-nam-2022_303202272620.pdf
Tác giả: adminNguồn tin: Công đoàn Giáo dục