Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Hướng dẫn Tổ chức bình chọn, tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp cơ sở Năm 2021 - VP Công Đoàn

Administrator
  • File name: 0-huong-dan-to-chuc-binh-chon-tuyen-duong-nguoi-can.doc (0 Kb)
    Download
  • File name: 1-huong-dan-to-chuc-binh-chon-tuyen-duong-nguoi-can.pdf (3.23 Mb)
    Download
  • File name: 2-huong-dan-to-chuc-binh-chon-tuyen-duong-nguoi-can.doc (0 Kb)
    Download