Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Hướng dẫn thực hiện Chương trình tuyên dương "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" năm 2022 với chủ đề "Đồng hành - Hiệu quả - Lan tỏa". - VP Công Đoàn

Administrator
Hướng dẫn thực hiện Chương trình tuyên dương "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" năm 2022 với chủ đề "Đồng hành - Hiệu quả - Lan tỏa".

Hướng dẫn thực hiện Chương trình tuyên dương "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" năm 2022 với chủ đề "Đồng hành - Hiệu quả - Lan tỏa".

File thứ 1: hd-tuyen-duong-ld-gioi-ld-sang-tao-nam-2022_1532022134316.pdf
Tác giả: adminNguồn tin: Công đoàn Giáo dục