Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Hướng dẫn thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng cơ sở giáo dục ngoài công lập" năm 2022 với chủ đề "Đồng hành - Vượt khó - Phát triển". - VP Công Đoàn

Administrator
Hướng dẫn thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng cơ sở giáo dục ngoài công lập" năm 2022 với chủ đề "Đồng hành - Vượt khó - Phát triển".

Hướng dẫn thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng cơ sở giáo dục ngoài công lập" năm 2022 với chủ đề "Đồng hành - Vượt khó - Phát triển".

File thứ 1: hd-tuyen-duong-dong-hanh-csgdncl-2022_1532022134610.pdf
Tác giả: adminNguồn tin: Công đoàn Giáo dục