Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Hướng dẫn nộp sản phẩm dự thi khoa học kỹ thuật năm 2020 - Phòng Trung Học

Administrator
Kính gửi: - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện; - Hiệu trưởng các trường THPT, THPT có nhiều cấp học; - Giám đốc TTGDTX, TT GDTT-GDNN Quận huyện.1.Thời gian đăng ký lên trang http://hoatdongtrainghiem.hcm.edu.vn : Bắt đầu lúc 13g00 ngày 16/11/2020. Hạn cuối đăng ký lên mạng: 17g00 ngày 25/11/2020. (theo hướng dẫn đính kèm)2.Thời gian nhận hồ sơ giấy (01 bộ):Thời gian nhận hồ sơ khối THPT: Từ 08g00 đến 16g30, thứ Năm ngày 26/11/2020Thời gia