Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản công năm học 2021-2022 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học (công lập); Hiệu trưởng các trường trung cấp, cao đẳng trực thuộc; Giám đốc TT.GDTX; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) - Phòng KHTC

Administrator
File thứ 1: 3199-ngay-16112021_1611202116.pdf
Tác giả: adminNguồn tin: Phòng Kế hoạch Tài chính