Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Hướng dẫn kiểm tra học kì I cấp Trung học - Chương trình song ngữ tiếng Pháp và Tiếng Pháp NN2 năm học 2020-2021 - Phòng Trung Học

Administrator

Công văn số 3807/GDĐT-TrH ngày 13/11/2020 về hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kì I cấp Trung học – Chương trình song ngữ tiếng Pháp và Tiếng Pháp NN2 năm học 2020-2021

(Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm)


Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)