Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Hướng dẫn họp Cha mẹ học sinh, xét Tốt nghiệp Trung học cơ sở và các văn bản tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Administrator
 • File name: 0-huong-dan-hop-cha-me-hoc-sinh-xet-tot-nghiep-trung.pdf (4.04 Mb)
  Download
 • File name: 1-huong-dan-hop-cha-me-hoc-sinh-xet-tot-nghiep-trung.pdf (4.84 Mb)
  Download
 • File name: 2-huong-dan-hop-cha-me-hoc-sinh-xet-tot-nghiep-trung.pdf (24.73 Mb)
  Download
 • File name: 3-huong-dan-hop-cha-me-hoc-sinh-xet-tot-nghiep-trung.pdf (3.15 Mb)
  Download
 • File name: 4-huong-dan-hop-cha-me-hoc-sinh-xet-tot-nghiep-trung.pdf (4.99 Mb)
  Download