Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Hướng dẫn gửi hồ sơ và dự án thi Khoa học kỹ thuật năm học 2021 - 2022 - Phòng Giáo dục Trung học

Administrator

Thực hiện công văn số 3611/SGDĐT-GDTrH ngày 14 ngày 12 tháng 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp thành phố năm học 2021 - 2022, Phòng Giáo dục Trung học hướng dẫn các đơn vị đăng ký dự thi như sau:

1. Hồ sơ chung của đơn vị

Bấm VÀO ĐÂY để gửi Hồ sơ chung của đơn vị.

2. Hồ sơ riêng của mỗi dự án

Bấm VÀO ĐÂY để gửi Hồ sơ của mỗi dự án.

3. Ghi chú:

- Thời gian đăng ký: Trước ngày 15/01/2022.

- Bản in trên giấy (01 bản) của hồ sơ mỗi dự án gửi về Phòng Giáo dục Trung học trước ngày 15/01/2022.

- Các đơn vị chuẩn bị các hồ sơ theo hướng dẫn trong công văn 3611/SGDĐT-GDTrH và tham khảo các tập tin đính kèm để chuẩn bị nội dung đăng ký đối với mục 1 và 2 ở trên.

- Các nội dung liên quan, vui lòng liên hệ Phòng Giáo dục Trung học để được hướng dẫn.

 

File thứ 1: dang-ky-du-an_61202214510.pdf
File thứ 2: ho-so-chung-cua-don-vi_61202214510.pdf
Tác giả: adminNguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học