Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Hướng dẫn đánh giá thi đua nhiệm vụ CNTT cuối năm học 2020-2021 trên phần mềm - Sở giáo dục

Administrator
  • File name: 0-huong-dan-danh-gia-thi-dua-nhiem-vu-cntt-cuoi-nam.pdf (736.1 Kb)
    Download
  • File name: 1-huong-dan-danh-gia-thi-dua-nhiem-vu-cntt-cuoi-nam.docx (8.6 Kb)
    Download
  • File name: 2-huong-dan-danh-gia-thi-dua-nhiem-vu-cntt-cuoi-nam.docx (8.6 Kb)
    Download