Trường THPT Thạnh Lộc

Hỗ trợ

Hướng dẫn đăng nhập

Root Demo DayHoc
Hướng dẫn giáo viên đăng nhập vào website

Để xem bài viết, hay các thông tin nội bộ. Giáo viên trường THPT Thạnh Lộc vui lòng đăng nhập bằng tài khoản của mình theo hướng dẫn sau đây:

Qui cách đăng nhập:

 

Giả sử thầy có tên:  Nguyễn Văn Khanh

 

Thì tài khoản đăng nhập của thầy là:  nguyenvankhanh

 

(họ tên đầy đủ, viết liền không dấu, không cách)

 

Mật khẩu: 111111 (mật khẩu mặc định là 6 số 1, khi đăng nhập thành công lần đầu tiên, thầy cô nhớ thay đổi lại mật khẩu của mình!)

 

Trong các trường hợp khác, vui lòng liên hệ thầy Khanh để được hướng dẫn cụ thể.