Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022. - VP Công Đoàn

Administrator
Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022.

Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022.

File thứ 1: cd-giao-duc-hd-ct-tt-pb-gd-phap-luat-nam-2022_303202272420.pdf
Tác giả: adminNguồn tin: Công đoàn Giáo dục