Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Hướng dẫn công tác Thi đua - Khen thưởng năm học 2021-2022 - Văn Phòng Sở

Administrator
Hướng dẫn công tác Thi đua - Khen thưởng năm học 2021-2022

Hướng dẫn công tác Thi đua - Khen thưởng năm học 2021-2022

File thứ 1: 3078-huong-dan-thi-dua-2021-2022_101120219.pdf
File thứ 2: huong-dan-cong-tac-td-kt-2021-2022-chinh-thuc_101120219.docx
File thứ 3: phu-luc-cac-bieu-mau-ve-cong-tac-thi-dua_101120219.docx
Tác giả: Tô Thị Thúy NgaNguồn tin: Văn phòng Sở