Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Hướng dẫn chuyên môn giáo dục trung học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 - Phòng Trung Học

Administrator

Công văn số 3431/SGDĐT-GDTrH ngày 01/12/2021.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

File thứ 1: 3431-huong-dan-chuyen-mon-trung-hoc-thich-ung-covid_312202182648.pdf
Tác giả: adminNguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học