Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Hướng dẫn báo cáo Tổng kết năm học 2020 - 2021 giáo dục trung học - Phòng Giáo dục Trung học

Administrator

Kính gửi:

 

         - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;

 

         - Hiệu trưởng Trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT)

 

         Thực hiện công văn số 2445/BGDĐT-GDTrH ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 đối với giáo dục trung học, Phòng Giáo dục Trung học hướng dẫn Phòng GD&ĐT quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các trường Trung học (THCS, THPT) nội dung báo cáo năm học 2020 - 2021 như sau:

 

1. Về cơ sở dữ liệu trung học (quanly.hcm.edu.vn)

 

         Mỗi nhà trường thực kiểm tra và cập nhật đầy đủ, chính xác về các dữ liệu: thông tin nhà trường, giáo viên, lớp, học sinh; Học lực, Hạnh kiểm học sinh; Thông tin của học sinh, diện dân tộc, hòa nhập, ...

 

          Nhà trường cần thực hiện chính xác theo Công văn 1397/GDĐT-TrH ngày 18/5/2020 (Xem lại Tại đây, tập trung mục 3 của công văn). Đây là một trong những tiêu chí thi đua năm học 2021-2022.

 

         Sau khi hoàn thành Sổ điểm điện tử của trường, cần thực hiện thao tác cập nhật lên hệ thống dữ liệu Giáo dục Trung học

 

         Phòng Giáo dục Trung học sẽ tổng hợp dữ liệu của các trường trên trang quanly.hcm.edu.vn, Do đó, nhà trường cần kiểm tra kỹ lưỡng trên trang quanly.hcm.edu.vn về các dữ liệu đã cập nhật.

 

         Thời điểm hoàn thành: Trước ngày 18/6/2020.

 

2. Báo cáo năm học:

 

         Thực hiện báo cáo trực tuyến.

 

         Thời điểm hoàn thành: trước ngày 20/6/2020

 

         Bấm vào 1 trong các dòng dưới đây thể thực hiện báo cáo

 

         - Báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

 

         - Báo cáo của Trường THPT, Trường THCS, Trường nhiều cấp học.

 

         - Báo cáo của Tổ chuyên môn (theo môn học, hoạt động giáo dục).

 

Chú ý:

 

         1. Để chuẩn bị nội dung báo cáo trực tuyến, các đơn cần chuẩn bị:

 

         + Nội dung theo đề cương trong các file Word đính kèm (sau đó có thể sao chép nội dung và dán vào báo cáo trực tuyến).

 

         + Các file Excel theo mẫu (đính kèm là file nén, giải nén trước khi sử dụng), đặt tên theo hướng dẫn trong đề cương, nhập đầy đủ thông tin và gửi theo các liên kết trong biểu mẫu.

 

         2. Mã số trong báo cáo: là Mã số báo cáo của đơn vị. Các đơn vị cần ghi chính xác để tổng hợp báo cáo.

 

         3. Báo cáo Chuyên môn sẽ được thực hiện theo từng Môn học. Cụ thể:

 

         + Nếu Tổ CM là Tổ của các thành viên cùng môn học thì số liệu báo cáo là số liệu của cả Tổ CM.

 

         + Nếu Tổ CM là Tổ của các thành viên của nhiều Nhóm môn học thì số liệu báo cáo là số liệu của Nhóm theo Môn học.

 

         + Nếu trường có qui mô nhỏ, mỗi môn học chỉ có 01 GV phụ trách thì số liệu báo cáo là số liệu của GV bộ môn.

 

Tác giả: admin; Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học


Tải file đính kèm tại đây (docx)

Tải file đính kèm tại đây (docx)

Tải file đính kèm tại đây (docx)

Tải file đính kèm tại đây (docx)

Tải file đính kèm tại đây (docx)

Tải file đính kèm tại đây (docx)

  • File name: 0-huong-dan-bao-cao-tong-ket-nam-hoc-2020-2021-giao.docx (8.8 Kb)
    Download
  • File name: 1-huong-dan-bao-cao-tong-ket-nam-hoc-2020-2021-giao.docx (0 Kb)
    Download
  • File name: 2-huong-dan-bao-cao-tong-ket-nam-hoc-2020-2021-giao.docx (0 Kb)
    Download