Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Họp triển khai hướng dẫn tổ chức vòng chung kết cấp Thành phố Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2021 – 2022. - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Ngày 04 tháng 3 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức họp triển khai hướng dẫn tổ chức vòng chung kết cấp Thành phố Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2021 – 2022