Trường THPT Thạnh Lộc

Giới thiệu

HỘI THI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG MA TÚY - HIV AIDS

HỘI THI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG MA TÚY - HIV AIDS

Đoàn Thanh niên
Với mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức trong đoàn viên, thanh niên về hiểm họa, tính chất phức tạp của ma túy, đại dịch HIV/AIDS cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng của công cuộc phòng, chống ma túy, HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và của Thành phố, Đoàn trường kết hợp chi đoàn giáo viên đã tổ chức hội thi tuyên truyền phòng chống ma túy HIV AIDS.
Đây là một sân chơi lành mạnh, bổ ích, mang lại nhiều nội dung tuyên truyền thiết thực, ý nghĩa, Hội thi nhận được sự mong đợi và hưởng ứng nhiệt tình của học sinh trong toàn trường.