Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Hội thảo Giới thiệu và bàn giao tài khoản kết nối, chia sẻ dữ liệu tài nguyên môi trường - Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục

Hội thảo Giới thiệu và bàn giao tài khoản kết nối, chia sẻ dữ liệu tài nguyên môi trường - Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục

Administrator

Triển khai Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 3/7/2020 của UBND TP Hồ Chí Minh về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số của TP. Hồ Chí Minh và Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 3/2/2021 của UBND TP Hồ Chí Minh về phê duyệt Chương trình triển khai Đề án Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh đến năm 2025. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành và phục vụ người dân tốt hơn của Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, sáng 17 tháng 3 năm 2022, Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục (TTTT&CGTD) thuộc Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo giới thiệu và bàn giao tài khoản kết nối, chia sẻ dữ liệu tài nguyên môi trường nhằm chính thức triển khai Hệ thống thông tin địa lý giáo dục giai đoạn 2021 - 2025.

            Chủ trì hội thảo: Ông Nguyễn Bảo Quốc – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 Cùng các đại biểu:

            - Ông Lê Duy Tân – Trưởng phòng GDTrH, Giám đốc TTTT&CTGD;

            - Ông Nguyễn Hồng Tuấn – Phó Giám đốc TTTT&CTGD,

Về phía đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường có: Ông Bùi Hồng Sơn - Giám đốc Trung tâm CNTT Tài nguyên môi trường.

Qua Hội thảo Trung tâm CNTT Tài nguyên môi trường (TT CNTT TNMT) thành phố Hồ Chí Minh đã hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo (TTTT&CTGD) sử dụng nền tảng chia sẻ dữ liệu không gian địa lý tài nguyên và môi trường qua đó giúp Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng các ứng dụng quản lý, điều hành và phục vụ người dân trên nền tảng bản đồ thành phố Hồ Chí Minh do Sở Tài nguyên Môi trường triển khai theo Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2018 của UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, ông Nguyễn Bảo Quốc đã các ơn sự hỗ trợ của Sở Tài nguyên và môi trường (TT CNTT TNMT) đã rất nhiệt tình hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai một ứng dụng hiệu quả nhằm triển khai Chương trình chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục. Ông Nguyễn Bảo Quốc cũng đánh giá cao tinh thần chủ động và làm việc nghiêm túc, hiệu quả giữa TTTT&CTGD với TT CNTT TNMT nhằm bước đầu xây dựng các ứng thiết thực trên nền tàng dữ liệu không gian địa lý thành phố Hồ Chí Minh. Ông mong muốn Sở TN&MT sẽ tiếp tục hỗ trợ để Sở GD&ĐT tiếp tục phát triển Hệ thống thông tin địa ký giáo dục thật sự là một nền tảng mang tính đột phá nhằm hiện thực hóa các nội dung, mục tiêu của Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo.   

Kết thúc buổi hội thảo, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên môi trường đã ký kết biên bản chính thức bàn giao tài khoản thành viên tham gia hệ thống Trục tích hợp các dịch vụ Web ngành Tài nguyên Môi trường cho Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục nhằm hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo phát triển Hệ thống thông tin địa lý giáo dục hiệu quả hơn trong giai đoan sắp tới.

Một số hình ảnh tại buổi Hội thảo:

Ô. Nguyễn Bảo Quốc – Phó Giám Đốc Sở GD&ĐT phát biểu chỉ đạo

 

Ông Bùi Hồng Sơn - Giám đốc Trung tâm CNTT Tài nguyên Môi trường TP.HCM giới thiệu về “Nền tảng chia sẻ dữ liệu không gian địa lý tài nguyên môi trường Tp. Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Hồng Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục – Sở GD&ĐT báo cáo các nội dung phối hợp triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu tài nguyên môi trường nhằm phát triển Hệ thống thông tin địa lý giáo dục

Ông Nguyễn Hà Nguyên – Giới thiệu các ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý giáo dục

Ông Lê Duy Tân – Giám đốc Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục – Sở GD&ĐT

Ông Hồ Tấn Minh – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Ký kết Biên bản bàn giao tài khoản kết nối, chia sẻ dữ liệu tài nguyên môi trường giữa Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục – Sở GD&ĐT và Trung tâm CNTT Tài nguyên Môi trường – Sở TNMT.

Tác giả: adminNguồn tin: Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục